Ubezpieczenia

Wskazówki pomocne przy podejmowaniu decyzji
o wyborze ubezpieczyciela

  1. Zasięg terytorialny, (kraj, zagranica), w tym przypadku wyjeżdżając za granice tylko dokupuję polisę międzynarodowego ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Warto na tą okoliczność ubezpieczyć się na możliwie najwyższą sumę ubezpieczenia, gdyż pomoc medyczna, a zwłaszcza transport śmigłowcem do szpitala jest bardzo drogi.
  2. Dla mnie ważnym jest zakres na jaki się ubezpieczam, tj. oprócz nieszczęśliwych wypadków w sporcie, także ubezpieczenie obejmuje zdarzenia które mogą się wydarzyć w życiu prywatnym.
  3. Możliwości dodatkowych świadczeń przewidziane przez firmę, w formie dodatkowej składki.
  4. Wszelkie niejasności i zapytania należy wyjaśniać przed podpisaniem polisy, gdyż mogą mieć wpływ na wysokość składki.
  5. Zawierając umowę ubezpieczenia należy wyraźnie zadeklarować ryzyko jakiemu będziemy podlegać, zapytać czy towarzystwo ubezpieczeniowe takie ryzyka ma w warunkach ubezpieczenia. Ja zdeklarowałem: spadochroniarstwo, paralotniarstwo, sporty lotnicze, i zostałem zapewniony, że nie będę miał trudności z uzyskaniem odszkodowania w każdym z w/w przypadków.
  6. Ważne jest aby podać osobę upoważnioną do pobrania sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.
  7. Trzeba przy zawieraniu polisy prosić o druk zgłoszenia wypadku NW, który wypełniony trzeba przedłożyć w inspektoracie w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego zdarzenia. Jeżeli otrzymamy pierwszą pomoc lekarską to od razu możemy otrzymać wpis lekarza, wpis świadków zdarzenia i skrócić drogę przedkładania dokumentów powypadkowych.

Nasze życie i zdrowie jest bezcenne - dlatego ubezpieczajmy się w miarę naszych możliwości na najwyższe stawki. Jeżeli nam nic się nie stanie, to dzięki Bogu! Ale jeżeli przydarzy nam się nieszczęście, to żadna gratyfikacja finansowa nie przywróci nam uszczerbku, ale pomoże dostosować się do nowych warunków.

W dniu dzisiejszym jest kilku ubezpieczycieli, oferujących ubezpieczenie od ryzyka uprawiania sportu. Nie należy wykonywać nerwowych posunięć, lecz podejść i zapytać. Powinniście otrzymać informator, który wraz z polisą będzie jednoznacznie informował o tym, na co możecie liczyć w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia.

Przedstawionych tu warunki ubezpieczeń nie należy rozumieć jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informator i przegląd, na co możemy liczyć w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Dziękuję wszystkim za sugestie które otrzymałem, w miarę możliwości starałem się je uwzględnić.

Krzysztof Krochmal
krochmal.k@supermedia.pl

Wybór ofert interesujących dla paralotniarzy

Warta-Sport - ubezpieczenie NW
PZU S.A. - ubezpieczenie NW
PZU S.A. - ubezpieczenie OC
Compensa S.A. - ubezpieczenie NW
Compensa S.A. - ubezpieczenie OC
Hestia - ubezpieczenie NW
Hestia - ubezpieczenie OC
Commercial Union - ankieta dla paralotniarzy